Cao đẳng Dược TPHCM Cao đẳng Điều dưỡng TPHCM
Danh mục
Home >> Video Điều Dưỡng

Video Điều Dưỡng

Lịch sử hình thành phát triển ngành Điều Dưỡng Việt Nam

Người làm công việc điều dưỡng có các công cụ để chăm sóc người bệnh một cách toàn diện và do đó có quy trình điều dưỡng Việt Nam gồm 5 bước: nhận định, chẩn đoán, lập kế hoạch chăm sóc, thực hiện kế hoạch chăm sóc và đánh giá.

Read More »